Mládež

… začínáme od října 2017
První kroužek 12.10.2017 od 17:00 hod. do 18:30 hod. a poté každý čtvrtek.
Od 8.1.2018 kroužek každé PONDĚLÍ od 17:00 hod. do 18:30 hod. ( hasičárna, tělocvična na obci, hasičské hřiště )

Vedoucí mládeže: Dana Veselá a Zdeněk Veselý

Výsledky soutěží sezóna 2018: na jaře tohoto roku začínají první tréninky a 12.5. okrsková soutěž Střelice, umístění starší žáci 1. místo, čas 31,62 ( 2 družstva ) a mladší žáci 2.místo s časem 26,47 ( 2 družstva ). Bohužel se nám hned na začátku sezóny rozbila mašina a tak musela na opravu, z opravy se vrátila až na konci srpna, takže jsme netrénovali a nemohli jezdit na závody. Ještě jsme se tedy zúčastnili soutěže 16.6.2018 v Jevišovicích na jejich vypůjčenou mašinu, obě naše družstva skončila na 4. místech.

6.10.2018 Podzimní kolo hry Plamen Chvalovice
Starší žáci – štafeta dvojic 3. místo ( 22 družstev )
branný závod 5. místo.
Mladší žáci  – štafeta dvojic 12. místo ( 18 družstev )
branný závod 8. místo.


Výsledky soutěží sezóna 2019: na jaře tohoto roku začínáme trénovat dá se říct od samého začátku, za rok 2018 jsme skoro nic nenatrénovali.
Soutěže:                          umístění starší žáci,čas,družstev       umístění mladší žáci,čas,druž.
Okrsková v Černíně      1. místo, 18,24 ( družstev 4 )              1. místo, 27,67 ( družstev 1 )
v Jezeřany Maršovice   7. místo, 18,21  ( družstev 15 )           6. místo, 19,68 ( družstev 13 )
Plamen Výrovice            6. místo, 19,06  ( družstev 11 )         ———————————–
v noční Hostěradice      10. místo, 27,36 ( družstev 11 )         ———————————–  
v Rozkoš                          1. místo, 18,79 ( družstev 5 )             ———————————–
v Plenkovice                   13. místo, 31,27 ( družstev 14 )         7. místo, 20,55 ( družstev 13 )
ve Výrovice                     6. místo, 16,42 ( družstev 12 )          4. místo 19,61 ( družstev 10 )
v Jevišovice                    3. místo , 16,24 ( družstev 12 )         2. místo, 19,56 ( družstev 11 )

18.5.2019 Jarní kolo hry Plamen Výrovice
soutěžíme v kategorii starší žáci spolu s mladšími žáky ( v té době nás bylo jen 14 členů ) 
ZPV 4, PÚ 6, štafeta 4×60 m 10, štafeta dvojic 3, štafeta CTIF 10, pÚ CTIF 8, celkově je to 6. místo

5.10.2019 Podzimní kolo hry Plamen Hodonice
Starší žáci štafeta dvojic na 4. místě s časem 67,91 a branný závod na 14. místě ( z 33 hlídek )
Mladší žáci štafeta dvojic na 3. místě s časem 88,00 a branný závod na 7. místě ( z 25 hlídek )
Střední dorostenec branný závod na 2. místě ( ze 4 hlídek )

Byly pořádány různé akce, exkurce či soustředění.


Soutěžní sezóna 2020:  Z důvodu Coronaviru, veškerá činnost s mladými hasiči do odvolání pozastavena, do 30.6.2020 zrušeny všechny soutěže.
Od 1.6.2020 začínáme opět trénovat. 
Jarní kolo 2019/2020 bylo zrušeno.

Soutěže:                          umístění starší žáci,čas,družstev       umístění mladší žáci,čas,druž.
v Skalice                          2. místo, 16,65 ( 15. družstev )          ———————————-
v Hnanice                       5. místo, 17,66 ( 9. družstev )            ———————————-
v Únanov noční             11. místo 21,
23 ( 16. družstev )          ———————————-
v Výrovice                       5. místo, 15,67 ( 13. družstev )           4. místo, 18,49 ( 14. družstev )
v Jevišovice                    3. místo, 16,13 ( 14. družstev )           
1. místo, 17,33 ( 8. družstev )     

V sobotu 3.10.2020 se naši mladí hasiči zúčastnili podzimního kola hry Plamen 2020/2021. Soutěžili jsme v kategorii dorost jednotlivci, starší žáci a mladší žáci.
Vlastimil Coufal zvítězil ve své kategorii starší dorostenec.
Milan Coufal zvítězil ve své kategorii střední dorostenec.
Družstvo starších žáků vybojovalo krásné celkové 6. místo (branný závod na 3. místě a štafeta dvojic na 7. místě) z 23 družstev.
Družstvo mladších žáků obsadilo vynikající celkové 1. místo (branný závod na 1. místě a štafeta dvojic na 2. místě) z 15 družstev.

Od 11.10.2020 dle nařízení vlády ČR činnost s mladými hasiči opět pozastavena.

Veškeré plánované akce, exkurze a jiné z důvodu omezení se neuskutečnily.

Soutěžní sezóna 2021: Z důvodu Coronaviru je i na dále veškerá činnost s mladými hasiči do odvolání pozastavena.
Od 3.5. se můžeme opět scházet.
První soutěž tohoto roku byla 5.6.2021a to  jarní kolo okresní soutěže hry Plamen 2020/2021 ve Výrovicích.  I přesto, že jsme neměli moc času k přípravě, naši mladí hasiči to nevzdali a v kategorii starších žáků ( doplnění mladšími žáky ) se celkově umístili na 6. místě ( z 24 družstev ). Hned druhý den 6.6.2021 se konala okresní soutěž dorostu ve Výrovicích Vlastimil Coufal ve své kategorii starší dorostenec zvítězil a postoupil do Krajského kola soutěže, která se konala 13.6.2021 v Hodoníně. Zde se umístil celkově na 3. místě. Domu si odvezl medaile za 3. místo ve dvojboji, za 2. místo 100 m s překážkami a již zmíněnou medaili za 3. místo.
10.7.2021 vyjeli ml. žáci na soutěž v požárním útoku do Vranova nad Dyjí.
Z tohoto závodu jsme si odvezli medaili za 3. místo s časem 21,00 (  z 15 družstev ).
Další závody následovaly 14.8.2021 ve Slatině s umístěním mladší žáci 1. místo s časem 18,79 ( ze 3 družstev ) a starší žáci také 1. místo s časem 16,40 ( z 8 družstev ).
Dále jsme byli 21.8.2021 ve Vítonicích, umístění mladší žáci 1. místo s časem 16,98 ( z 10 družstev ) a starší žáci 4. místo s časem 15,39 ( z 9 družstev) . Za týden 4.9.2021 jsme jeli do  Jevišovic, umístění mladší žáci 1. místě s časem 17,44 ( z 3 družstev ) a starší žáci na 3. místě s časem 16,41 ( z 8 družstev ). Hned druhý den 5.9.2021 jsme zúčastnili soutěže ve Výrovicích, kde si  mladší žáci vybojovali 1. místo s časem 16,68 ( z 9 družstev ) a starší žáci 5. místo s časem 16,73 ( z 8. Družstev ). Za týden 11.9.2021 jsme ještě zajeli do Vranovské Vsi, kde jsme obě družstva vyhráli, mladší žáci 1. místo s časem 17,97 ( z 5 družstev ) a starší žáci 1. místo s časem 15,79 ( z 9 družstev ).
Poslední soutěží tohoto roku byla  2.10.2021 okresní  podzimní kolo hry Plamen v Únanově.     
Za ranní rosy a mlhy v 8:30 hod. jsme zaběhli štafetu dvojic a po 9 hodině vyběhli ze startovní čáry závod požární všestrannosti ( ZPV ). Pro 4 z našich mladších žáků to byla premiéra, ve které se celkově umístili na 3. místě ( štafeta dvojic 4. místo, ZPV také 4. místo z 24 hlídek ). Dívčí tým starších žáků se umístil celkově na 5. místě ( štafeta dvojic 4. místo, ZPV 7. místo z 29 hlídek ). V kategorii střední dorostenec obsadil 3. místo MartinGadoň a 5. místo Tomáš Procházka z 15 dorostenců. V kategorii starší dorostenec obsadil 2. místo Milan Coufal a 3. místo Vlastimil Coufal z 8 dorostenců.
Mimo soutěží jsme se zúčastnili Černínských slavností, rozloučení s prázdninami a uspávání broučků v Černíně. Uspořádali jsme podzimní sobotní soustředění a Exkurzi do Znojemského podzemí, historické části města Znojma a vydali se po stezce mloka Huga.
Většina akcí pro děti a jiné pořádané naším sborem a obcí Černín z důvodu Coronaviru se nemohly uskutečnit.


Soutěžní sezóna 2022:
První soutěž tohoto roku byla 2.4.2022 a to florbal hasičů v Kuchařovicích. Soutěžili jsme v kategorii dorostu. Kluci dorostenci Vlastimil, Milan, Tomáš doplnění staršími žákyněmi Adélou, Nelou a Valčou. Domů jsme si dovezli  3. místo a Vlastimil Coufal byl vyhlášen nejlepším střelcem.
14.5.2022 jsme se zúčastnili v kategorii starší žáci (  doplnění mladšími žáky ) Okresní soutěže hry Plamen ve Výrovicích a celkově jsme obsadili 7. místo z 20 družstev. Tato soutěž začala podzimním kolem ( 2.10.2021 v Únanově ), kde se soutěžilo ve štafetě dvojic ( 4. místo ) a závodě požárnické všestrannosti ( 7. místo ). Dnes tato soutěž pokračovala jarním kolem ve Výrovicích. Závodilo se v požárním útoku CTIF ( 4. místo ), štafetě CTIF ( 7. místo ) a štafetě 4 x 60 m ( 7. místo ).V kategorii mladší žáci jsme se zúčastnili pouze podzimního kola, štafeta dvojic 4. místo a závod požárnické všestrannosti také 4. místo. V dnešním jarním kole mladší žáci nezávodili a přesto součtem bodů za neúčast obsadili celkově také 7. místo ze 16. družstev. Hned druhý den 15.5.2022 se konala okresní soutěž dorostu ve Výrovicích.
Zde závodil v kategorii střední jednotlivec Tomáš Procházka a v kategorii starší jednotlivec Vlastimil Coufal a Milan Coufal. Tomáš Procházka se celkově umístil na 3. místě ( 100 m s přek. na 5. místě, dvojboj na 4. místě, test z požární ochrany 1. místo, z podzimu závod požární všestrannosti na 5. místě ). Vlastimil Coufal se celkově umístil na 4. místě ( 100 m s přek. na 2. místě, dvojboj na 3. místě, test z požární ochrany 4. místo, z podzimu závod požární všestrannosti na 3. místě ) . Milan Coufal se celkově umístil na 2. místě ( 100 m s přek. na 3. místě, dvojboj na 4. místě, test z požární ochrany 1. místo, z podzimu závod požární všestrannosti na 2. místě). Tomáš a Milan postoupil do KRAJSKÉHO KOLA ve Znojmě, které se konalo 5.6.2022. V této krajské soutěži si Tomáš vybojoval celkově 10. místo ( dvojboj 14. místo, 100 m s přek. 10. místo a test z PO 1. místo ) a Milan celkově 9. místo ( dvojboj 10. místo, 100 m s přek. 9. místo a test z PO 1. místo ). Dorostenci jsou zapojeni do našeho mužského závodního týmu a zúčastnili se 24 závodů v požárním útoku.
18.6.2022 se žáci zúčastnili soutěže v Tasovicích. Byla to první letošní soutěž v požárním útoku. Pro některé mladší žáky to byla premiéra a  útok zaběhli s časem 20,89 s. Celkově se tedy umístili na 7. místě ( z 15 družstev ). Starší žáci, tedy žákyně útok ukončili s časem 15,22 s ( PP 14,14 ) a v nové holčičí sestavě si tak hned na prvních závodech vytvořily nový rekord st. žáků. Celkově se holky umístily na 5. místě ( z 15 družstev ).
9.7.2022 jsme se s mladšími žáky  zúčastnili soutěže ve Vranově nad Dyjí. Pro další našeho žáka byla tato soutěž premiérou. Z  13 družstev jsme se umístili na 4. místě s časem 19,10.
Z důvodu dovolených, táborů o prázdninách děti z mladších i starších družstev trénovali v nekompletních sestavách. Na další závod vyjeli jen mladší a to 20.8.2022 do Vítonicích, kde zaběhli  útok s časem 29,08 a 6. místo ( z 8. družstev ). 3.9.2022 jsme den s naší mládeží strávili na soutěži v Jevišovicích. Mladší žáci obsadili s časem 19,86 s 2. místo ( z 10. družstev ). Starší žákyně si vybojovaly s časem 15,16 s 2. místo ( z 11. družstev ) a opět posunuly svůj rekord. A ještě jedno ocenění jsme si odvezli domů a to nejrychlejšího proudaře ( 17,49 ) Adámka u mladších žáků. Hned druhý den 4.9.2022 následovala soutěž ve Výrovicích.I dnes mladší se staršími drželi za jeden provaz.  Mladší žáci si s časem 19,60 vyběhali 6. místo ( z 9. družstev ). Starší holky si vytvořily nový rekord s časem 14,98 a umístily se na 6. místě ( z 10. družstev ).
Hasičské soutěžení jsme zakončili 24.9.2022  branným závodem požární všestrannosti a štafetou dvojic Okresního podzimního kola hry Plamen v Tasovicích. V branném závodě se starší družstvo umístilo na 3. místě ( z 19. družstev ) a mladší na 5. místě ( z 18. družstev ). Ve štafetě dvojic mladší žáci taktéž na 5. místě a starší na 10. místě. Výsledky štafet se započítávají do Okresního jarního kola hry Plamen, který bude v květnu 2023 ve Výrovicích.
Letos v mladším družstvě soutěžilo hodně nováčků a starší družstvo se skládalo pouze z děvčat. Všechny naše hasičské děti si na soutěžích i trénincích vedly výborně a zaslouží si velkou pochvalu. Děkujeme.
Mimo soutěží jsme se zúčastnili pálení Čarodějnic,  Černínské pouti, loučení s prázdninami , uspávání broučků a zahájení adventu v Černíně. Uspořádali jsme podzimní sobotní soustředění a Exkurzi  do hasičského muzea v Jiřicích u Moravských Budějovic.


Mladí hasiči do 18 let:
Jakub Bajko
Ondřej Biegler
Milan Coufal
Markéta Fialová
Martin Gardoň
Karolína Goliášová
Štěpán Goliáš
Štěpánka Hájková
Anežka Hájková
Jan Holcr
Valentýna Hubatková
Alena Nováková
Linda Marie Ošmerová
Adam Pokorný
Tomáš Pokorný
Tomáš Procházka
Nela Procházková
Adéla Stejskalová
Adam Stejskal
Vlastimír Turek
Daniel Turek
Terezie Veselá
Lucie Veselá
Kristýna Veselá
David Veselý
Vojtěch Vítek
Ondřej Vítek