Historie

Založení: 24.7.1910

Zakladatelé:

  • Pelán Rudolf
  • Šupka Karel

1.Volby vyhrál Josef Přibyl, ale starostenský post nepřijal. Pak byl zvolen Rudolf Jeřábek, který vykonával funkci starosty SDH Černín až do konce roku 1924. Náčelníkem se v té době byl František Smutný.

6.1. 1925 – se konala v místním hostinci pana Josefa Dohnala valná hasičská hromada, na které byl starostou zvolen Josef Přibyl č.p.44 a náčelníkem Josef Veselý č.p.55.

– Tolik uvádí Pamětní kniha Obce Černín.

Dále existují záznamy z Jednacího protokolu II (Jednací protokol nebyl zatím nikde nalezen.), který byl veden od roku 1928 jednatelem Josefem Přibylem a zhrnuje činnost sboru až do roku 1974.

Sbor po celou dobu své činnosti ochraňoval majetek obce a občanů. Shromažďoval finanční prostředky na vlastní výstroj na výzbroj.

Významné bylo zakoupení nové motorové stříkačky v roce 1953.

K pravidelným aktivitám sboru patřilo:

  • Práce ve prospěch obce ( rozhlas, kanalizace, kulturní dům, hřiště, chodníky)
  • Pořádání kulturních akcí ( Pro dospělé i pro děti. Už v roce 1928 se uvádí pořádání takzvaných „věnečků“ – tanečních zábav, dále pak plesů, tradičních pouťových, posvícenských a masopustních zábav. Samozřejmě nechyběli i dětské besídky).
  • Výdělečná činnost (například v roce 1950 pěstoval sbor LEN na výměře 0,20 ha na pozemku jednoho ze členů, který sklidili a zpeněžili. Později na polích družstva prováděli sběr kamenů a sběr železného šrotu po obci, který přetrvává do dnes).

K významným událostem Černínských hasičů patří i slavnostní vysvěcení pamětní desky „PADLÍM VOJÍNŮM“ obce Černína v 1. světové válce, které se konalo 14.6.1929.

Hasičský sbor tradičně v době poutí ( sv. Jakuba) a posvícení ( sv. Terezie) věnuje věnec, který je k desce nesen průvodem po mši z kostela.

SDH Černín - 5.září 1926